Minilån

Minilån – en liten håndsrekning

Det finnes mange forskjellige typer av lån og det kan godt være vanskelig for den vanlige forbrukeren å finne opp og ned på de ulike lånene. Det kan godt virke litt uoverskuelig med alle de ulike navnene, og ikke alle kan finne ut av hva de enkelte lån egentlig går ut på. Det blir heller ikke enklere at det nå om dagen finnes flere forskjellige måter man kan låne penger på. Man kan både låne i banken og på internett.

Det er kanskje mange som ikke har den største viten om det med å låne penger på internett og som derfor unnlater dette og i stedet forsøker å låne i banken, eller lar helt være med å låne penger.

Man kan ikke bebreide folk for å handle på denne måten – vi har en naturlig skepsis overfor ting som er nye og ting vi ikke kjenner så godt, og hvis det så samtidig er et ganske velkjent alternativ som vi kanskje før har benyttet, eller kjenner noen som har benyttet seg av, så vil vi ha en tendens til å vende blikket mot dette i stedet for å prøve noe nytt. Egentlig er det synd, fordi det nye kan faktisk være bedre og mer fordelaktig enn det gamle.

Men som sagt kan det være en utfordring å oppdage, hvis man ikke har overskuddet til å sette seg inn i de mange forskjellige mulighetene som finnes. For det er mange med forskjellige navn. Vi har etterhvert fått både kvikklån, blankolån, forbrukslån, hurtiglån og minilån. I denne artikkelen vil det primære fokuset være på minilån. Minilån kan være et begrep som man kan tolke vidt forskjellig og som man ikke kjenner den presise betydningen av, selv om det egentlig ikke er så komplisert, faktisk er det, det motsatte av komplisert.

Minilån er på mange måter et glimrende alternativ til de lånene man kan få i bankene. Det er nemlig stor forskjell når alt kommer til alt. Denne forskjellen gjelder på mange ulike parameter, som kan være ganske vesentlige for den enkelte forbruker.

For eksempel når det kommer til tid, effektivitet, muligheten for å få et lån i gjennom osv. Det er altså dannet en god base for en sammenligning mellom disse typene av lån, så man som forbruker kan få et bedre overblikk og en bedre innsikt i hva man bør gjøre i forskjellige situasjoner. Det er nemlig synd og skam at minilån sjeldent tas med i betraktningen når man har gjort klart overfor seg selv at man har bruk for å låne penger. Det er viktig at man har de rette opplysningene til rådighet, så man kan ta sin beslutning på et opplyst grunnlag.

Minilån er en enkel og fleksibel løsning

Selv om minilån kanskje ikke er det mest kjente begrepet hos alle, så betyr ikke det at det nødvendigvis er noe som ikke er i orden ved denne løsningen. Det er kanskje snarere et vitnesbyrd om at fenomenet er forholdsvis nytt og at det derfor ikke har fått tid til å rotfeste seg hos så mange mennesker ennå.

Egentlig er minilån en veldig enkel måte å låne penger på. Det ligger i ordet at det er snakk om et forholdsvis lite lån. Det betyr i bunn og grunn bare at lånet begrenser seg til en viss størrelse.

Det betyr også at det vel å merke ikke er et lån man for eksempel bør benytte seg av i forbindelse med huskjøp eller bilkjøp. I hvert fall ikke som utgangspunkt. Minilån er et karakteristisk lån for utbydere på internett, og det finnes i all hovedsak på internett og ikke i bankene. For at det er mulig for låneutbyderne å overleve på lånemarkedet må de kunne noe som bankene ikke kan. Minilån på internett har noen fordeler som man ikke finner i bankene. Et av de viktigste ordene man kan sette i forbindelse med minilån er fleksibilitet. Det er et veldig fritt og fleksibelt lån, hvor man selv er herre over beløpet og hvor man selv kan være med til å designe lånet som man gjerne vil ha det. Det er en klar fordel som forbruker at man selv er med til å styre sitt lån. Det gjør nemlig at man fra starten av har et overblikk over de vilkårene som lånet byr på. Man er selv med fra starten og man overser ikke noe som står med liten skrift. Fordi det ikke står noe med liten skrift. Lånet er i øvrig så forholdsvis begrenset når det kommer til beløp, at det i øvrig er lettere å holde overblikket gjennom hele lånets løpetid.

Minilån er på mange måter en løsning som er lagd for å være forbruksvennlig. Det er skreddersydd til den vanlige forbrukeren som ikke har noen spesiell viten innenfor det finansielle markedet og de løsningene som byr seg. Man behøver ikke å være ekspert i hverken økonomi eller finansiering for å kunne forstå denne løsningen og det er nettopp det som er med til å gjøre den så opplagt.

Utover dette så rammer minilån bredt. Det er en løsning som henvender seg til en stor målgruppe og det er en løsning hvor alle har like vilkår. Det adskiller seg også fra lån i banken på denne fronten. Nede i banken skal man være god til å snakke for seg, og man skal ha godt styr på salgstalen og sin egen økonomi. Utover dette skal man typisk være så privilegert at man har aktiver som kan tjene som sikkerhet for de pengene man gjerne vil låne. Det er ikke et problem ved minilån, da det ikke finnes krav om sikkerhet. Derfor kan alle være med og alle har like gode vilkår og muligheter for å få lov til å låne penger. Det må sies å være en løsning som kan komme de fleste til gode.

Alle har bruk for å låne

Når man når til den erkjennelsen at man har bruk for å låne penger, så skal man ikke føle seg annerledes eller mindre verdt. For det betyr at man er som alle andre. For alle har bruk for å låne penger. Det er et behov som alle vil møte på et eller annet tidspunkt i deres liv. Det er veldig sjeldent at man går gjennom livet uten på en eller anden måte å ha lånt penger.

Selve behovet kan være forskjellig fra person til person. Det beløpet man gjerne vil låne kan variere veldig. Men det endrer ikke på at det er både normalt og naturlig å låne penger. Når det er satt på plass, så skal man gjøre det klart ovenfor seg selv hvordan man gjerne vil låne, og hvilken løsning som er mest optimal. Her bør man absolutt ha minilån med i sin betraktning. Det er en løsning som på mange måter er optimal.

Selv om det er nytt og moderne kan det fortsatt være ganske sikkert og fornuftig. Det har ikke vært mange positive tilkjennegivelser i mediene ennå, men det skal man ikke la seg skremme av. Debatten omkring finansielle løsninger og lån er ofte ganske unyansert når den kjører i mediene. Spesielt i disse tider omkring finanskrisen er forbrukslån via internett blitt veldig utskjelte av såkalte eksperter som forsøker å påvirke forbrukerne i deres retning.

Forklaringen på dette må være at de såkalte eksperter alle sammen er ansatte i banker og dermed har en naturlig interesse i å lede den positive oppmerksomheten vekk fra de nye og moderne løsningene som finnes på internett. Minilån er et eksempel på en løsning som er en direkte konkurrent til bankenes låneløsninger og derfor er det også klart at bankene har en naturlig interesse i å snakke negativt omkring deres største konkurrenter.

Man skal ta det med en klype salt når man leser noe i avisen eller hører en bankmann uttale seg på TV. Det samme gjelder når man hører om minilån. Minilån er ikke usikre, og det er ikke snakk om utbydere som prøver å lure en. Faktisk er det snakk om utbydere som i stedet lager løsninger som kommer forbrukerne til gode. Det er snakk om et marked med veldig stor intern konkurranse, noe som gjør at alle utbydere skal handle ordentlig og tilby det beste av det beste. Ellers kan man rett og slett ikke klare seg på et så konkurransepreget marked. Det sier seg selv. De mange utbydere gjør også at det er noe for enhver smak, man kan altså raskt finne en løsning som passer perfekt til de behovene man selv har og en løsning som er helt optimal for en selv. Det er mange fordeler ved at markedet for minilån og forbrukslån på internett er så preget av skarp konkurranse. Det kommer utelukkende forbrukerne til gode i den siste ende. Nettopp derfor har man intet å frykte. Og minilån skal ses som en kjærkommen mulighet for å forbedre sin økonomiske situasjon. En liten økonomisk håndsrekning.

Les mer » Les mindre «