Kredittkort

Kredittkort letter økonomien

Kredittkort er ikke lenger et ukjent fenomen i den morderne finansielle verden. Kredittkort har nå vært på markedet i en del år og har allerede vist sin verdi overfor veldig mange mennesker. Men det er allikevel innenfor de siste par årene kommet en del variasjoner på de kredittkortene som vi ellers har hatt kjennskap til. De fleste kjenner til muligheten for å få et betalingskort i banken, hvor man så kan gjøre et såkalt overtrekk. Det er slik sett de som i folkemunne blir kalt for kredittkort. Imidlertid er det ikke lengre kun bankene som sørger for utstedelsen av kredittkort. Faktisk er det en del andre utbydere som har meldt deres ankomst på markedet for kredittbaserte betalingskort. Faktisk er systemet blitt innrettet slik at det minner litt om forbrukslån, hvor man også kan henvende seg til en bank, men i stedet kan man også velge den raskere og mer effektive løsningen hos en internettutbyder hvor man også kan oppnå en rekke skreddersydde fordeler som i høyere grad er tilpasset den enkelte forbruker.

Les mer »

Konseptet er i realiteten det samme med de moderne kredittkortene. Her er det altså heller ikke en bank hvor man skal være kunde, som utsteder dem. Det er private utbydere av kredittkort som man kan henvende seg til utenom sin bank og uten å skifte bank. Det fungerer på samme måte som å låne penger utenom banken, hvilket det kan være mange fordeler forbundet med.

Faktisk så er det ofte mye lettere at man ikke blander banken inn i slikt. Når man bestiller et kredittkort på internett så er man faktisk aldri i direkte personlig kontakt med utstederen. Alt foregår mer eller mindre elektronisk, og dette må ses på som en fordel, i hvert fall når det kommer til tid og effektivitet. Det betyr også at man uten de store samvittighetskvaler kan bruke de pengene man låner, eller oppnår i kreditt, som man vil. Det er helt opp til en selv og man skal altså ikke stå til regnskap overfor banken.

Det at det foregår utenom bankene gjør det også lettere for forbrukerne. De kan velge fra alle hyller og sjansen for at man finner en fleksibel løsning som passer perfekt til ens egne behov må betraktes som relativt stor. Hvis man skal ha et kredittkort gjennom banken, så er man ganske begrenset av de standardløsningene som allerede finnes i bankens sortiment, og man kan ikke på en ordentlig måte søke lykken hos andre banker, da det jo krever at man blir opprettet som kunde. Det har man jo ikke lyst til hvis man ellers er fornøyd med sin egen bank.

Mange forskjellige typer kredittkort

I og med at denne typen av kredittkort slikt sett ikke har noe å gjøre med banken, så åpner det også opp for mange forskjellige muligheter. Det kan dreie seg om forskjellige løsninger som egner seg til forskjellige mennesker og ikke minst til forskjellige behov.

Det finnes derfor også mange forskjellige typer av kredittkort. Felles for dem alle er egentlig bare at de kan anvendes som betalingskort de fleste steder og samtidig at man har blitt tildelt kreditt.

Denne kreditten kan variere en god del, alt etter hvilken løsning man velger, men den typiske grensen vil ligge på omtrent 100.000-150.000 kroner, hvilket også er et ganske høyt beløp som man kan komme langt med.

Utover dette kan kredittkortene adskille seg fra hverandre gjennom løpetiden på kreditten, antallet av rentefrie dager og ikke minst de ulike spesifikasjonene som et slikt kredittkort kan ha.

Det er faktisk nå det mest karakteristiske ved kredittkort. Det er her hvor de differensierer seg fra hverandre. Det mest populære innenfor kredittkort virker å være de bransjemessige avtalene som blir gjort. Ja, faktisk er det ikke alltid snakk om avtaler, men mer det at ulike selskaper selv lager kredittkort som tilbyr fordeler hos dem. Det sier seg selv at selskapet skal være av en viss størrelse før dette kan betale seg.

For eksempel har Norwegian lagd et kredittkort. Det er et kredittkort som gir fordeler når man reiser med Norwegian. Man kan både spare penger på selve reisen, men man kan også oppnå fordeler ved for eksempel å få gratis reiseforsikring.

Kortet er også designet slik at man kan bruke det de fleste steder i utlandet, samtidig med at man kan ta ut penger uten gebyrer når man oppholder seg utenfor landets grenser.

Også innenfor landets grenser er det gode muligheter for å oppnå mange fordeler. Det mest populære eksempelet er nok bensinkortene som man faktisk også kan bruke til å betale med. Det er naturligvis mer nærliggende å betale sin bensin med et slikt kort, da man kan oppnå store rabatter på en ellers dyr bensin. Men man kan faktisk også betale andre steder med et slikt kort. Det fungerer egentlig som et ganske vanlig kredittkort, bare med fokus på bensin.

Slikt sett kan man faktisk også selv designe sitt kredittkort som man for eksempel kan skaffe hos Santander. Her kan man selv velge hvilken bransje man vil oppnå fordeler hos. Det kan være reiser, sko, tøy mat osv. Så kan man begrense sitt bruk av kortet til disse bransjene og derfor i lengden spare mange penger på den måten.

Det er egentlig en helt optimal løsning for forbrukerne slik forbruket er i dag. Vi vil gjerne styre alt selv og vi vil gjerne være herre i vårt eget hus. Det er viktig for oss å ha medbestemmelse og å kunne gjøre de tingene vi har lyst til og kjøpe de tingene vi gjerne vil. Her kan kredittkortet raskt vise seg å være våres beste venn.

Perfekt til helt vanlige forbrukere

Nå avslører overskriften at kredittkortet skulle være en perfekt løsning til den helt vanlige forbrukeren. Det er jo også riktig nok. Fordi den vanlige forbrukeren har bruk for penger. Og noen ganger også penger som man ikke har til rådighet på stående fot.

Helt vanlige forbrukere er også å regne som ganske intelligente mennesker som absolutt kan finne ut av det å styre et kredittkort og som ikke skaffer seg et kort og så bruker hele kreditten på 100.000 kroner på en dag. Det er en løsning som man kan anvende en gang i mellom i forskjellige passende situasjoner. For eksempel kan man velge en modell som er at man bruker sitt kredittkort når man skal gjøre større investeringer og på ferie. Slik holder man utgiftene til for eksempel TV og andre luksusvarer adskilt fra det helt vanlige dagligsagsbudsjettet. Igjen kan det her betraktes som en fordel at man har kredittkortet utenom banken. På den måten holder man altså sitt lån utenfor sin private lønnskonto.

Dette er med til å skape et godt overblikk over ens økonomi og det skaper i høy grad et overblikk over den kreditten man har blitt tildelt. Man kan raskt overskue hvor mye man bruker, hva man bruker pengene på og hvordan man skal betale det tilbake igjen. Det er ikke noe som krever en spesiell viten innenfor den finansielle sektoren for å kunne finne ut av. Det er lett både å skaffe seg det, håndtere det og betale det tilbake igjen. Det er ingen store utfordringer.

Et kredittkort som er skaffet utenom banken er sjeldent den mest populære løsningen i mediene. Bankfolk ser jo gjerne at man låner sine penger gjennom banken, så de kan tjene penger, men ikke desto mindre er de uavhengige kredittkortene blitt en seriøs konkurrent til bankenes betalingskort og det konkurreres på like vilkår. Det er kommet for å bli og mange har hatt stor glede av de uavhengige kredittkortene allerede.

Som sagt er det nemlig et produkt som på veldig mange måter henvender seg til alle. Det er ikke en spesiell målgruppe. De fleste kan finne opp og ned på det og de fleste kan ha fordel av et kredittkort.

Det er deilig å ha frihet og fleksibilitet i sin økonomi. Det er bekvemt at man føler man kan gjøre litt som man selv vil. Man kan tillate seg å være litt mer spontan og kjøpe litt mer av det man ønsker seg. Alt behøver ikke å forbli drømmer, nå kan drømmene bli til virkelighet.

Man overdriver nok ikke hvis man sier at det er flere dører som åpnes opp i ens eget liv hvis man har et kredittkort. Det kan godt være at noen folk fortsatt er gammeldagse og rett og slett ikke vil låne penger, men man kommer ikke utenom behovet for flere penger og det er ikke noen skam i å låne. Faktisk så viser det bare at man er villig til å gjøre noe godt for seg selv. Det viser at man gjerne vil ta grep om sitt eget liv og sikre seg selv en god og morsom tilværelse. Det kan fort bli ensformig og kjedelig. Det kan kredittkortet være med til å motvirke.

Les mindre «