Lån uden sikkerhed

Lån penge udenom banken

Det er efterhånden ved at blive mere og mere kendt, at man ikke behøver at bevæge sig ned i banken for at låne penge. Der har i hvert fald indenfor de sidste par år været en del snakken i krogene, så at sige, om at man ikke behøver låne sine penge i banken. I starten var det ikke noget som så mange mennesker kendte til og det var ikke noget så mange vidste ret meget om. Sådan er det som sådan stadig i dag, hvor bankerne stadig har en stor del af markedet for lån. Ja faktisk er det stadig bankerne der sidder på det meste. Det med at låne penge udenom banken er endnu ikke nået så bredt ud og det er ikke blevet helt så almindeligt endnu.

Det skyldes mest af alt at folk ikke helt ved, hvad det drejer sig om, hvad det egentlig går ud på, og hvordan det foregår. Som udgangspunkt kan man sige, at det foregår via internettet. Man låner altså penge direkte via sin computer og sin internetforbindelse. Det lyder jo umiddelbart rigtig let, og det er det som end også. Det er ikke sværere end det lyder.

Derfor er det stadig et forholdsvist ukendt fænomen, at man bare sådan kan rykke udenom banken, når man har brug for mere likviditet. Det plejer jo traditionelt at være bankens opgave. Men med de former for teknologi som vi ser i disse dage, så kommer det egentlig ikke bag på én at teknologien også er begyndt at spille en central rolle, når det kommer til at låne penge.

Man kan sige at den teknologiske udvikling i udgangspunktet finder sted, for at gøre det lettere for den helt almindelige borger at leve det liv man gerne vil. Det være sig på mange forskellige områder. Pointen er at forskellige hverdagsting bliver væsentligt lettere og ikke mindst mere effektive. Et godt eksempel på denne udvikling er overgangen fra Brev til E-mail. Det er både mere effektivt og det er også lettere og hurtigere at kommunikere på denne måde.

Det samme gør sig på mange måder gældende for lån. Det er også både lettere, hurtigere og ikke mindst mere effektivt, når det kan foregå via internettet. Det siger sig selv, at når man kan ordne noget ved blot at sidde foran sin computer, så er det lettere end, når man skal til et møde i banken, hvor man derudover skal være velforberedt og have argumenterne i orden.

Teknologien har altså på meget flot vis, igen vist, hvordan den kan komme helt almindelige mennesker til hjælp. Derfor fortjener fænomenet sådan set også en mere uddybende forklaring. Der er nemlig, på trods af disse åbenlyse fordele stadig ikke så mange der kender ret meget til disse muligheder, men tendensen tyder stadigvæk på at flere og flere kender til det og vælger at benytte sig af det. På den måde kan man sige at internetbaserede lån med al sandsynlighed bliver en væsentlig del af fremtiden indenfor de finansielle markeder.

Penge man kan regne med

Flere af fordelene ved at låne penge på internettet er allerede nævnt, men det har ikke just været meget uddybende, både hvad angår fordele og selve processen der ligger bag et internetbaseret forbrugslån.

For det er netop et klassisk forbrugslån der er tale om. Altså et lån, hvor man egentlig låner penge med henblik på forbrug, eller i hvert fald med henblik på, hvad man lige har lyst til.

Det er et lån, hvor man selv er herre over den mængde penge man låner, og hvor man selv styrer, hvor og hvordan man vil bruge dem. Det er så at sige ikke penge der er øremærket til noget bestemt formål.

Det er egentlig noget af det mest smarte ved forbrugslån, det med at man selv er herre over pengene. Det er altså penge man kan regne med. Det er et fleksibelt og frit lån som man selv kan styre og bestemme over.

Man vil måske påpege, at hvis man får et forbrugslån i banken, så kan man da også bruge pengene som man vil. Det er som sådan også rigtigt. Det kan man da, hvis man vel at mærke er én af de heldige som faktisk får et forbrugslån gennem banken. Det er nemlig den anden del af det. Det er åbenlyst at det er lettere at låne pengene, når man rent fysisk ikke engang skal rykke sig. Det er altså tidsmæssigt lettere og mere effektivt at låne penge på internettet. Ingen tvivl om det.

Men det gør sig faktisk også gældende, at det er lettere at få adgang til lånet via internettet. Det er således lettere at blive godkendt til at låne penge.

Som sagt så skal man nede i banken være velforberedt. Man skal faktisk kunne stille sikkerhed. Man skal have noget at bidrage med, og man skal have argumenterne i orden før man kan få adgang til et lån. Og end ikke her er det sikkert, at man faktisk får lov at låne pengene. Derudover skal man som sagt stille sikkerhed. Det vil sige stille aktiverne til rådighed, som banken kan varetage indtil man betaler tilbage. Tilliden er meget lille.

Det gør sig ikke just gældende på internettet. Her ansøger man blot om et lån, hvor man opfylder de meget spinkle krav og så er man så godt som sikker på at få det beløb man har ansøgt om. Og dette er altså uden nogen former for sikkerhed.

Det kan man i hvert fald kalde penge man kan regne med. Det er det i meget bogstavelig forstand endda. Man kan faktisk næsten lægge et budget, hvor man indregner de penge man har tænkt sig at låne på internettet. Mere sikkert og mere fleksibelt bliver det næppe, og det kan man altså takke teknologien for, som endnu engang har vist at den løbende udvikler sig til gavn for samfundets borgere, og at det som end bare er med at udnytte den mens tiden er der.

Det dårlige ry

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor forbrugslån på internettet ikke er så populære som banklån er, endnu. Den første del af forklaringen er med al sandsynlighed, at fænomenet stadig er forholdsvist nyt. Det vil sige det ikke er lige så kendt, og måske heller ikke lige så anerkendt som eksempelvis banklånet er det, endnu. Al begyndelse er svær og ting tager tid. Særligt når det kommer til teknologiske fremskridt, så er det således at ting skal have tid til at bundfælde sig hos befolkningen. Vi mennesker kan godt have en tendens til at være en lille smule konservative og gammeldags, så ideen om at låne penge til forbrug via internettet skal vi nok lige vende os til.

Det samme gjorde sig egentligt gældende, for handel med varer på internettet. Det er også smart, hurtigt og billigt, men der gik tid inden det for alvor vandt frem.

At låne penge på internettet rummer de samme fordele og det er med til at gøre mange ting lettere, derfor er det sådan set bare med at komme i gang med at udnytte de muligheder der byder sig.

Man skal heller ikke hæfte sig for meget ved det som de såkaldte eksperter siger i medierne. Disse eksperter er nemlig typisk ansat i banksektoren, som er en direkte konkurrent til de nye udbydere af lån på internettet. Derfor har de naturligvis også en interesse i at få sværtet låneudbyderne på internettet godt og grundigt til. Ellers tjener de jo ikke så mange penge.

Som forbruger skal man huske at have et nuanceret syn på tingene. Og når man har brug for at låne penge, så skal man vælge den løsning der er forbundet med flest fordele for en selv. Man skal ikke vælge ud fra alle mulige andre parametre med hvad medierne siger eller hvad folk tænker. Man er nødt til at være egoistisk, og så låne sine penge, der hvor der er flest fordele. Alle kan have et behov for at låne penge, og behovet vil opstå hos langt de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt, derfor er det da også helt naturligt at man opfylder det behov, men det skal ske på nemmest og mest fordelagtig vis. Det er vigtigt.

Vi lever i en travl hverdag, så alt hvad der kan gøres nemt bør til gengæld også gøres nemt. Mere simpelt kan det næsten ikke siges.

Det gælder vel for så vidt både for det at låne penge, men også for livet generelt, at man skal huske at udnytte de muligheder der byder sig. Så bliver det hele både lettere og sjovere. Nu viser det sig, at der er mulighed for at man kan låne penge uden at skulle ned i banken. Det er bestemt en mulighed man bør overveje at udnytte næste gang der opstår et behov for at låne penge, eksempelvis til forbrug. Det er både sikkert, let og problemfrit. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre så er det faktisk sandt. At låne penge på internettet er kommet for at blive.

Efterlad et svar

  • (bliver ikke offentliggjort)

XHTML: Du kan anvende disse tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>