Blankolån

Blankolån er det nye smarte lånet

Overskriften presenterer oss for et lån som kanskje er nytt for mange. Ordet er i hvert fall ukjent for veldig mange, og det kan kanskje avskrekke noen for bare å se nærmere på det. Det er muligvis en typisk tendens hos mange at vi har en naturlig distanse og skepsis overfor ting som er nytt. Det er i og for seg også sunt nok, men noen ganger kan det også være godt å forholde seg litt mer åpent til nye teknologiske tiltak, spesielt innenfor den finansielle verdenen. Det kunne jo meget vel være at disse nye tiltakene ikke var så dumme allikevel, ja faktisk kan man gå så langt som å si at de i de fleste tilfeller faktisk kan hjelpe forbrukeren med å gjøre hverdagen lettere.

Det er relevant å presiserer hva et blankolån egentlig er for noe. Et blankolån er i grove trekk det samme som et forbrukslån. Det er et lån hvor man kan låne et ikke nærmere bestemt pengebeløp som går til forbruk. Det er altså som sagt snakk om et forbrukslån. Selve lånets størrelse kan variere en god del, og kan for eksempel være mellom 1.000 og 50.000 kroner.

Et forbrukslån derimot er noe som de fleste har hørt om og muligvis også har benyttet seg av, eller i hvert fall har en holdning til. Det er noe som har kommet mer og mer opp i mediene innenfor de siste par årene og som det er stor fokus på. Dessverre er mye av det fokuset som er lagt i mediene ikke alltid positivt. Det skyldes egentlig at mange av de moderne forbrukslånene opprettes gjennom utbydere på internett. Disse må derfor betraktes som direkte konkurrenter til bankene. Dette kommer ikke de internettbaserte lånene til gavn, når det kommer til omtale i mediene. De ekspertene som diverse nyhetsutsendere oftest bruker er nemlig folk som er ansatt i banksektoren og som derfor har en ganske naturlig interesse i å snakke dårlig om denne typen av lån.

Dog vil alle som har prøvd å ta de omtalte forbrukslån på internett kunne skrive under på at det er både smart og effektivt, og at bankene unødig har svertet forbrukslåns rykte.

Ut fra den logikken kan man kanskje si at det er positivt at blankolån er et relativt nytt begrep. De har en mulighet for å oppnå en positiv oppfattelse fra starten, og dermed muligheten for å kunne komme flere forbrukere til gavn.
Det er ingen tvil om at blankolån kan være et veldig positivt bekjentskap hvis man gir det en sjanse og på mange måter kanskje enda bedre enn de mer klassiske forbrukslånene. Derfor er det også noe som har kommet for å bli, og noe man like så godt kan gi sjansen til her og nå.

En fleksibel og god låneløsning

Fleksibilitet er på mange måter et nøkkelord når det kommer til blankolån. Det er noe som kan skape mer fleksibilitet i låneren liv og samtidig er selve løsningen veldig fleksibel.

Først og fremst må det betegnes som ganske fleksibelt at man selv kan være med til å designe sin låneløsning. Man kan selv velge hvilket beløp man vil låne, være med til å styre renter, tilbakebetaling og løpetid.

Det er også veldig mange utbydere man kan velge mellom. Markedet er stort og det er stor konkurranse. Det betyr også at de enkelte lån hele tiden blir skjerpet og blir bedre. Det er man rett og slett nødt til på et så konkurransepreget marked. Ellers har man ikke en mulighet for å overleve.

Det er også noe som i aller høyeste grad kommer forbrukerne til gavn. Det er kun de beste og mest sikre lånene som overlever. Ellers brer det dårlige ryktet seg som ild i tørt gress. Lån som er usikre eller uholdbare har ganske enkelt ikke en sjans i en så moderne medieverden som vi lever i, i dag.

Som forbruker kan man også skape mer fleksibilitet i sitt eget liv. Man kan veldig raskt og veldig lett få flere penger til rådighet. Det betyr også at man kan gjøre flere av de tingene man har lyst til. Man kan så å si åpne flere dører i sitt liv og gjøre flere ting mulige.

Det sier seg selv at når man har flere penger, så kan man gjøre flere ting. Ting koster penger og spesielt spennende ting koster penger. Det betyr altså at man med et blankolån kan gjøre sitt liv mer spennende. Man blir mer åpen som person og man kan være mer fleksibel og delta i flere ting når man har flere penger. Så enkelt kan det nesten sies.

Det påstås på ingen måte at penger er alt, men penger kan mange ting. Det er et faktum. Penger kan åpne mange dører og gjøre mange ting mulige.

Og penger er nettopp det man får når man tar et blankolån. Man får flere penger til rådighet og man kan se at beløpet på ens konto stiger. Det betyr også at man kan bruke flere penger enn tidligere og man kan derfor gjøre flere ting som man liker og som gjør en glad.

Det høres kanskje nesten absurd å si det på den måten, men et blankolån kan faktisk skape mye glede og lykke i ens liv. Det kan sikre at man kan få et avbrekk fra hverdagen. Typisk sliter man dag ut og dag inn på jobben og glemmer kanskje å skjemme bort seg selv. Det kan man gjøre hvis man tar et blankolån. Det er en opplagt mulighet for å bruke litt flere penger på seg selv.

En lett og god løsning

Lette og raske løsninger er ofte også løsninger som ikke er optimale. Noen vil kalle dem halve og ugjennomtenkte løsninger som allikevel ikke virker 100 %, men som kan være gode nok når man er i nød.

Slik kan det også godt være at mange tenker omkring blankolån, når de får vite hvor enkelt det er og ikke minst hvor raske de samtidig er. Det vil dessverre være en ganske feilfattet konklusjon av en i øvrig glimrende løsning.

Først og fremst skal det sies at et blankolån både er enkelt og raskt på samme tid. Det tar ikke lang tid å opprette et blankolån. Prosessen vil typisk se ut på følgende måte: Man finner en side hvor de forskjellige utbyderne har samlet deres lån. Her danner man seg et overblikk over mulighetene. Deretter klikker man seg inn på hva det er man har lyst til og behov for. Her kan man lese nærmere om det enkelte lånet og kontrollere om man oppfyller de forskjellige, meget få, kravene som er til låneren. Dette vil typisk ikke være noe problem og denne fasen vil samlet sett ta 5 minutter, eller kanskje litt mer.

Deretter skal man søke om lånet. Dette foregår via en fortrolig online søknadsformel. Det tar ikke mer enn et par minutter å utfylle denne og deretter skal man kun vente på godkjennelsen.

Det er både raskt og enkelt. Og de samme to ordene kan man også bruke når det kommer til godkjennelsen av lånet.

Det går raskt og det er enkelt. Det går raskt fordi søknaden ganske enkelt blir behandlet lynraskt. Man kan faktisk ha pengene på sin konto innenfor veldig få dager og deretter komme godt i gang med å leve et nytt, morsommere og mer spennende liv.

Det er lett fordi det ikke krever så mye å bli godkjent til et blankolån på internett. Det stilles veldig få krav og de aller fleste vil få deres søknad gjennom, hvis man bare oppfyller de veldig simple kravene.

De aller fleste vil oppfylle disse kravene. Det er spesielt her denne typen av lån skiller seg fra banken. I banken er det veldig vanskelig å bli godkjent til et lån som er opprettet med henblikk på forbruk. Det er faktisk nesten umulig og de færreste vil oppleve suksess på dette området.

Det er kanskje også derfor bankene anser internettutbydere som store konkurrenter til deres egne produkter.

Så selv om det er lett og raskt, så er det ikke farlig å ta et blankolån. Tvert i mot er det noe positivt. Det er nemlig også lett å ha et overblikk over lånet. Som sagt har man raskt et overblikk når man oppretter lånet. Her danner man seg den første delen av overblikket. Det er også lett å fastholde sitt overblikk mens lånet løper og derfor blir det også både sikkert og lett når det skal betales tilbake igjen. Det er på intet tidspunkt uoverskuelig og det er noe alle kan finne ut av.

Blankolån er for alle og de kan komme alle til gavn. Det er noe som er kommet for å bli og det er noe som kan hjelpe veldig mange mennesker til å få en bedre økonomi og en morsommere hverdag.

Derfor skal man ikke drøye med å opprette et blankolån.

Efterlad et svar

  • (bliver ikke offentliggjort)

XHTML: Du kan anvende disse tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>